Outlook Q3 2013 - Helliot Vermogensbeheer

Onzekerheid over de voortzetting van het verruimend monetair beleid door de FED en lagere groeiverwachtingen in Emerging Markets beteugelen de vooruitzichten. In het derde kwartaal wordt een stabilisatie in de groei van de wereldeconomie verwacht. De visie van Helliot Vermogensbeheer op het derde kwartaal wordt uiteengezet in de Outlook Q3 - 2013, u kunt het bericht lezen via onderstaande link.

Klik hier voor de Outlook Q3 2013 van Helliot Vermogensbeheer.

Outlook 2013 - Q1 Helliot Vermogensbeheer

Voor het eerste kwartaal 2013 wordt een verdere verbetering van de wereldeconomie verwacht. Naast acties van de ECB welke fundament geven aan het vertrouwen in de EU, zal een compromis worden bereikt voor het Amerikaanse begrotingsprobleem.

Ondernemersvraagstuk: pensioentiming

De laatste paar jaren staat het pensioen vraagstuk hoog op de agenda in Den Haag. Het westen is massaal aan het vergrijzen en dat kost geld. Daarnaast leven we langer en moeten we tengevolge hiervan ook langer doorwerken.

Nominatie 'Beste Vermogensbeheerder 2012': derde achtereenvolgende jaar!

Helliot Vermogensbeheer is voor het derde achtereenvolgende jaar genomineerd als één van de vijf Beste Vermogensbeheerders in 2012. Wij maken dit jaar wederom kans op de Gouden Stier 2012. Dé vakjury prijs voor de Vermogensbeheerders.

Nu even niet!

Geen afschrijvingen op de Griekse schuld. Nee, nu even niet! Die soep wordt nooit zo heet gegeten. Dat was verleden week de uitkomst van het beraad tussen de Europese Ministers van Financiën.

Verdeelde Staten van Europa

De Verenigde Staten van Europa bestaan niet. Dat weet u zelf ook wel maar de Europese politiek dacht daar kennelijk in 1992 heel anders over. Het Verdrag van Maastricht werd getekend en daarmee werd het startschot gegeven op weg naar een Europese Monetaire Unie (EMU) met een gemeenschappelijke Europese munt, de Euro.

Bankenunie onvermijdelijk maar complex

Vriend en vijand zijn het er over eens dat er een Europese Bankenunie moet komen waarop de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht gaat houden. Deze Bankenunie moet er o.a. voor zorgen dat het vertrouwen binnen de eurozone wordt hersteld en een eventuele bankrun bij, met name de zuidelijke landen, wordt voorkomen.

Pensioenfondsen…. “zucht”

Mijn ouders houden hun zoon graag op de hoogte van de laatste economische ontwikkelingen en dan uiteraard het liefst met het oog op pensioenen aangezien dat er bijna aankomt. Tijdens mijn wekelijkse kopje koffie bij mijn ouders afgelopen weekend, wordt ik op de hoogte gebracht van de verliezen van hun pensioenfonds op de beursgang van Facebook.

Fiscale afgrond

Tja, én weer veel berichtgeving over centrale banken, overheden en politiek. De komende maanden is het weer gedaan met de betrekkelijke rust van de voorbije zomer. In de USA heeft de President in het voorjaar de verhoging van het kredietplafond handig over zijn verwachte herverkiezing getild.

Robeco: "Voorzichtige beleggingshouding nodig"

Ondanks goed nieuws over de industriële productie, de Amerikaanse economie en opkomende markten, is een voorzichtige beleggingshouding nog steeds nodig. Grote gevaren blijven boven de wereldeconomie hangen.

Saaiheid kenmerkt stormbestendige crisisportefeuille

Een duidelijke visie op de economische ontwikkelingen is niet altijd noodzakelijk om te beleggen. Een stormbestendige portefeuille voor de lange termijn volstaat, zo laten professionele beleggers zien.

Financiële steun banken is slechts begin van redding Spanje

De economische situatie in Spanje zorgt voor aanhoudende onrust op de Europese financiële markten. De aangekondigde financiële steun van de ECB aan de Spaanse banken kan voor verbetering zorgen, maar economen vragen zich af of het genoeg is.